تبلیغات
از هر قشری که باشی
 
  از هر تیپی که باشی

  با هر تیپی که باشی

  با هر سنی که باشی

  در هر زمانی که باشی

  در هر مکانی که باشی

  باهر دردی که باشی
 
  در هر پستی که باشی

 22 بهمن در خیابانیم 


آره دیدید که همه میان
راهپیمایی حالا اگه روتون میشه نیایید !!!